Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng – Phần 1

Phương pháp D-GMM và S-GMM thường được sử dụng để ước lượng các dữ liệu bảng động (có biến trễ), các dữ liệu bảng có N lớn T nhỏ hoặc tồn tại các vấn đề liên quan đến biến nội sinh, phương sai thay đổi hoặc sự tự tương quan của phần dư trong mô hình. Tuy nhiên, đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính thì cần thiết xem xét các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng khác như Pooled OLS, Fixed Effect, Random effects... Loạt bài viết về ước lượng GMM sẽ trình bày cách ước lượng một mô hình dữ liệu bảng tổng quát thông qua các ước lượng đã học như OLS, 2SLS, FE, RE, GMM để tìm ra một ước lượng phù hợp. Đầu tiên, chúng ta bắt đầu với ước lượng OLS, FE (LSDV).

Xét mô hình dữ liệu bảng tổng quát có dạng:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button