Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng – Phần 1

Phương pháp D-GMM và S-GMM thường được sử dụng để ước lượng các dữ liệu bảng động (có biến trễ), các dữ liệu bảng có N lớn T nhỏ hoặc tồn tại các vấn đề liên quan đến biến nội sinh, phương sai thay đổi hoặc sự tự tương quan của phần dư trong mô hình. Tuy nhiên, đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính thì cần thiết xem xét các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng khác như Pooled OLS, Fixed Effect, Random effects… Loạt bài viết về ước lượng GMM sẽ trình bày cách ước lượng một mô hình dữ liệu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button