Quản trịTrắc nghiệm

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án). Nội dung bao gồm 332 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 6 chương:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản
Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư
Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư
Chương 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án
Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án
Chương 6: Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 5 gồm 84 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

QTDA_C5_1: đường cong hình chữ S, dùng để:
○ Kiểm soát chi phí
○ Kiểm soát thời gian
○ Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của dự án
● Tất cả các câu trên đều đúng

QTDA_C5_2: Khi vẽ đồ thị đường cong hình chữ S nhằm tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian thực hiện dự án. Bạn hãy chọn câu sai:
○ Trục tung bên trái thể hiện % chi phí lũy kế theo kế hoạch và thực tế
○ Trục tung bên phải thể hiện % khối lượng công việc hoàn thành lũy kế theo kế hoạch và thực tế tại từng thời gian cụ thể
● Tỷ lệ xích chia trên trục tung bên trái và bên phải bắt buộc phải bằng nhau
○ Trục hoành thể hiện thời gian thực hiện dự án

QTDA_C5_3: Đồ thị sau đây nói lên điều gì?
511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án
○ Dự án thực hiện vượt tiến độ 01 ngày
○ Chi phí thực tế của ngày thứ 8 bằng với chi phí kế hoạch của ngày thứ 9
○ Khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành đến ngày thứ 8 bằng với khối lượng công việc phải hoàn thành theo kế hoạch của ngày thứ 9
● Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C5_4: Mối quan hệ giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, có thể xảy ra:
○ 3 trường hợp
● 4 trường hợp
○ 5 trường hợp
○ 6 trường hợp

QTDA_C5_5: Mối quan hệ thường xẩy ra nhất giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:
○ Vượt chi ngân sách đã dự trù, tiến độ nhanh
● Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ
○ Chi dưới ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ
○ Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ

QTDA_C5_6: Mối quan hệ ít xẩy ra nhất giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:
○ Vượt chi ngân sách đã dự trù, tiến độ nhanh
○ Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ
● Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ
○ Chi dưới ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ

QTDA_C5_7: Mối quan hệ thông thường giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:
● Vượt chi ngân sách đã dự trù, tiến độ nhanh
○ Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ
○ Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ
○ Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C5_8: Mối quan hệ thông thường giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:
○ Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ
○ Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ
● Chi dưới ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ
○ Tất cả các câu đều đúng

QTDA_C5_9: Quy trình rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, có:
○ 7 bước
○ 8 bước
● 9 bước
○ 10 bước

QTDA_C5_10: Rút ngắn thời gian hoàn thành dự án được thực hiện, trên:
○ Một tiến trình bất kỳ
● đường găng
○ Một công việc mà có thời gian thực hiện dài nhất
○ Tất cả các câu trên đều đúng

QTDA_C5_11: Rút ngắn thời gian hoàn thành một dự án có thể được tiến hành qua:
○ 1 lần
○ 2 lần
○ Hơn 2 lần
● Tất cả các câu trên đều đúng

QTDA_C5_12: Tìm câu sai trong các câu sau:
○ Khi rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, có thể không xuất hiện tiến trình tới hạn mới
○ Khi rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, có thể xuất hiện tiến trình tới hạn mới
● Khi rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, có thể xuất hiện thêm một công việc mới
○ Khi rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, có thể xuất hiện hai tiến trình tới hạn mới

QTDA_C5_13: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Thời gian rút ngắn của công việc A là:
○ 5 tuần
○ 4 tuần
○ 3 tuần
● 2 tuần

QTDA_C5_14: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Thời gian rút ngắn của công việc C là:
○ 0 tuần
● 1 tuần
○ 2 tuần
○ 3 tuần

QTDA_C5_15: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Thời gian rút ngắn của công việc E là:
○ 4 tuần
○ 3 tuần
● 2 tuần
○ 1 tuần

QTDA_C5_16: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Giả sử thời gian thực hiện dự án rút ngắn 2 tuần. Xét trên phương diện chi phí, nên:
● Rút ngắn công việc A 2 tuần
○ Rút ngắn công việc C 2 tuần
○ Rút ngắn công việc D 2 tuần
○ Rút ngắn công việc E 2 tuần

QTDA_C5_17: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Giả sử thời gian thực hiện dự án rút ngắn 1 tuần. có thể rút ngắn:
○ Công việc B 1 tuần
○ Công việc C 1 tuần
○ Công việc D 1 tuần
● Công việc E 1 tuần

QTDA_C5_18: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Giả sử thời gian thực hiện dự án rút ngắn 2 tuần, còn lại 10 tuần. Vậy có thể rút ngắn:
● Công việc A 1 tuần và công việc E 1 tuần
○ Công việc C 1 tuần và công việc E 1 tuần
○ Công việc D 1 tuần và công việc E 1 tuần
○ Công việc A 1 tuần và công việc F 1 tuần

QTDA_C5_19: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Nếu rút ngắn thời gian thi công dự án xuống 1 tuần thì phương án rút ngắn được chọn là:
○ Rút ngắn công việc A
○ Rút ngắn công việc B
● Rút ngắn công việc C
○ Rút ngắn công việc D

QTDA_C5_20: BCWS (Budgeted Cost Of Work Scheduled) là:
○ Chi phí thực tế của các công việc thuộc dự án đã được hoàn thành tính đến thời điểm này
○ Chi phí dự toán của các công việc đã hoàn thành tính đến thời điểm này
○ Chi phí dự báo cho việc hoàn thành dự án
● Chi phí dự toán theo tiến độ của các công việc thuộc dự án sẽ phải được hoàn thành vào thời điểm này


QTDA_C5_21: 21) ACWP (Actual Cost Of Work Perfomed) là:
● Chi phí thực tế của các công việc thuộc dự án đã được hoàn thành tính đến thời điểm này
○ Chi phí dự toán của các công việc đã hoàn thành tính đến thời điểm này
○ Chi phí dự báo cho việc hoàn thành dự án
○ Chi phí dự toán theo tiến độ của các công việc thuộc dự án sẽ phải được hoàn thành vào thời điểm này

QTDA_C5_22: BCWP (Budgeted Cost Of Work Perfomed) là:
○ Chi phí thực tế của các công việc thuộc dự án đã được hoàn thành tính đến thời điểm này
● Chi phí dự toán của các công việc đã hoàn thành tính đến thời điểm này
○ Chi phí dự báo cho việc hoàn thành dự án
○ Chi phí dự toán theo tiến độ của các công việc thuộc dự án sẽ phải được hoàn thành vào thời điểm này

QTDA_C5_23: Trong công thức EAC=ETC+ACWP, thì EAC là:
○ Chi phí thực tế của các công việc thuộc dự án đã được hoàn thành tính đến thời điểm này
○ Chi phí dự toán của các công việc đã hoàn thành tính đến thời điểm này
● Chi phí dự báo cho việc hoàn thành dự án
○ Chi phí dự toán theo tiến độ của các công việc thuộc dự án sẽ phải được hoàn thành vào thời điểm này

QTDA_C5_24: BCWP (Budgeted Cost Of Work Perfomed) – (trừ) ACWP (Actual Cost Of Work Perfomed) là:
○ Sai lệch của tiến độ
● Sai lệch của chi phí
○ Sai lệch của khối lượng công việc
○ Tất cả các câu trên đều đúng

QTDA_C5_25: BCWP (Budgeted Cost Of Work Perfomed) – (trừ) BCWS (Budgeted Cost Of Work Scheduled) là:
● Sai lệch của tiến độ
○ Sai lệch của chi phí
○ Sai lệch của khối lượng công việc
○ Tất cả các câu trên đều đúng

QTDA_C5_26: BAC trong công thức PCI=BCWP/BAC, là:
○ Chi phí thực tế của các công việc thuộc dự án đã được hoàn thành tính đến thời điểm này
● Tổng chi phí (ngân sách) của cả dự án
○ Chi phí dự báo cho việc hoàn thành dự án
○ Chi phí dự toán theo tiến độ của các công việc thuộc dự án sẽ phải được hoàn thành vào thời điểm này

QTDA_C5_27: Chỉ số CPI=BCWP/ACWP là:
○ Chỉ số thực hiện tiến độ
● Chỉ số thực hiện chi phí
○ Chỉ số hoàn thành khối lượng công việc
○ Chỉ số giá tiêu dùng

QTDA_C5_28: Chỉ số SPI=BCWP/BCWS là:
● Chỉ số thực hiện tiến độ
○ Chỉ số thực hiện chi phí
○ Chỉ số hoàn thành khối lượng công việc
○ Chỉ số VNIndex

QTDA_C5_29: Chỉ số PCI=BCWP/BAC là:
○ Chỉ số thực hiện tiến độ
○ Chỉ số thực hiện chi phí
● Chỉ số hoàn thành khối lượng công việc
○ Chỉ số VNIndex

QTDA_C5_30: Trong công thức EAC=ETC+ACWP, thì ETC là:
○ Chi phí dự báo để hoàn thành cả dự án
● Chi phí được ước lượng để hoàn thành phần còn lại của dự án
○ Phần còn lại của công việc
○ Chi phí thực tế đã bỏ ra

QTDA_C5_31: Chi phí dự báo cho việc hoàn thành dự án theo công thức: EAC=ETC+ACWP có độ chính xác:
○ Bằng 90%
● Trên 90%
○ Dưới 90%
○ 1

QTDA_C5_32: Quản lý tổng thể nhiều dự án, bằng:
○ Ma trận SWOT
○ Ma trận bên trong
○ Ma trận bên ngoài
● Ma trận % hoàn thành dự án

QTDA_C5_33: Tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian thực hiện dự án bằng các đường cong hình chữ S, trên đồ thị có trục tung bên trái và trục tung bên phải. Vậy thì:
○ Trục tung bên trái thể hiện % chi phí
○ Trục tung bên trái thể hiện % khối lượng công việc hoàn thành
● Trục tung bên trái thể hiện % chi phí tích lũy
○ Trục tung bên trái thể hiện % khối lượng công việc hoàn thành tích lũy

QTDA_C5_34: Tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian thực hiện dự án bằng các đường cong hình chữ S, trên đồ thị có trục tung bên trái và trục tung bên phải. Vậy thì:
○ Trục tung bên phải thể hiện % chi phí
○ Trục tung bên phải thể hiện % khối lượng công việc hoàn thành
○ Trục tung bên phải thể hiện % chi phí tích lũy
● Trục tung bên phải thể hiện % khối lượng công việc hoàn thành tích lũy

QTDA_C5_35: CV=BCWP – ACWP
○ Càng nhỏ càng tốt
● Càng lớn càng tốt
○ Bằng 0 là tốt nhất
○ Không kết luận được

QTDA_C5_36: Trên đồ thị của tập hợp các đường cong hình chữ S, thì:
○ Trục tung bên phải thường được chia theo tỷ lệ xích 100%
○ Trục tung bên trái thường được chia theo tỷ lệ xích 200%
● Trục tung bên phải thường được chia theo tỷ lệ xích 200%
○ Trục hoành được chia theo tỷ lệ xích 100%

QTDA_C5_37: Khi CPI= BCWP/ACWP giảm, ACWP không đổi, ETC=Phần còn lại của công việc/CPI Vậy thì EAC= ETC+ACWP, sẽ:
● Tăng
○ Giảm
○ Không thay đổi
○ Bằng 0

QTDA_C5_38: Khi CPI= BCWP/ACWP tăng, ACWP giảm. Vậy thì EAC sẽ:
○ Tăng
● Giảm
○ Không thay đổi
○ Bằng 0

QTDA_C5_39: ETC trong công thức EAC=ETC+ACWP được tính bằng:
○ Phần còn lại của công việc/CPI
○ (BAC – BCWP)/CPI
○ EAC – ACWP
● Tất cả các công thức trên đều đúng

QTDA_C5_40: Quản lý tổng thể nhiều dự án bằng ma trận % hoàn thành, được áp dụng:
○ Cho nhiều dự án khác loại
● Cho nhiều dự án cùng loại
○ Chỉ cho một dự án duy nhất
○ Tất cả các câu trên đều đúng

1 2 3Next page
Back to top button