Quản trịTrắc nghiệm

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án – P5

QTDA_C5_41: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Nếu thời gian thi công dự án rút ngắn 5 tháng. Vậy thì thời gian thi công dự án còn lại là:
○ 27 tháng
○ 25 tháng
● 22 tháng
○ 20 tháng

QTDA_C5_42: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng) 511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Với thời gian rút ngắn thi công dự án là 5 tháng. Trên phương diện chi phí, hãy chọn câu sai:
○ Rút ngắn 01 tháng của công việc B
○ Rút ngắn 03 tháng của công việc J
○ Rút ngắn 01 tháng của công việc H
● Rút ngắn 01 tháng của công việc F

QTDA_C5_43: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án Với thời gian rút ngắn thi công dự án là 5 tháng. Trên phương diện chi phí, hãy chọn câu sai:
○ Rút ngắn 01 tháng của công việc B
○ Rút ngắn 03 tháng của công việc J
● Rút ngắn 02 tháng của công việc F
○ Rút ngắn 01 tháng của công việc H

Trang trước 1 2 3Trang sau
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close