Home | Trắc nghiệm | Kế toán | 91 câu trắc nghiệm Kế toán ngân hàng – P3
91 câu trắc nghiệm kế toán ngân hàng (có đáp án kèm theo)
91 câu trắc nghiệm kế toán ngân hàng (có đáp án kèm theo)

91 câu trắc nghiệm Kế toán ngân hàng – P3

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán ngân hàng (có đáp án). Nội dung bao gồm 91 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 3 phần như sau:

  • Phần 1: 31 câu
  • Phần 2: 42 câu
  • Phần 3: 18 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 18 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

KTNH_1_P3_1: Thanh toán liên hàng áp dụng trong phạm vi nào?
● Thanh toán giữa các ngân hàng khác địa phương nhưng cùng hệ thống ngân hàng.
○ Thanh toán giữa các ngân hàng khác quận, huyện.
○ Thanh toán giữa các ngân hàng khác hệ thống (khác ngân hàng chuyên doanh), khác tỉnh, khác thành phố.
○ Thanh toán giữa các doanh nghiệp khác tỉnh.