KTL nâng cao

Phương pháp tiếp cận dữ liệu đa cấp

Dữ liệu đa cấp hay dữ liệu nhiều lớp chứa đụng rất nhiều thông tin so với dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu chéo. Tuy nhiên, việc ước lượng dữ liệu này bằng OLS tồn tại nhiều vần đề. Các phương pháp như OLS với các tùy chọn robust, robust cluster, FEM/REM và các mô hình hệ số ngẫu nhiên (hệ số cắt + độ dốc) là những mô hình thường được sử dụng để ước lượng các dữ liệu đa cấp (multilevel data). Tiếp theo bài giới thiệu về dữ liệu đa cấp, bài viết sẽ trình bày các phương pháp tiếp cận dữ liệu đa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button