Quản trịTrắc nghiệm

99 câu trắc nghiệm thẩm định dự án

Phần 3 gồm 39 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Thẩm định dự án đầu tư (có đáp án). Nội dung bao gồm 99 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 3 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 39 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

TDDA_1_61: Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu tư theo chỉ tiêu công suất hoặc năng lực khai thác của dự án? Chọn câu trả lời đúng
○ Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình (a)
○ Chỉ tiêu công suất/năng lực khai thác (b)
○ Khối lượng công tác xây dựng chủ yếu
● Phương án đúng a & b
○ Tất cả phương án trên

TDDA_1_62: Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu tư theo thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình? Chọn câu trả lời sai
○ Khối lượng công tác xây dựng chủ yếu
○ Đơn giá tổng hợp hay đơn giá chi tiết
● Chỉ tiêu công suất/năng lực khai thác
○ Giá chuẩn bộ phận kết cấu của công trình

TDDA_1_63: Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu tư theo thiết kế bản vẽ thi công? Chọn câu trả lời sai
○ Khối lượng công tác xây dựng
● Đơn giá tổng hợp, hay đơn giá chi tiết
○ Đơn giá xây dựng chi tiết
○ Định mức dự toán chi tiết

TDDA_1_64: Các chỉ tiêu dùng để xác định tổng mức đầu tư theo tỷ lệ cơ cấu thành phần chi phí? Chọn câu trả lời sai
○ Tỷ lệ cơ cấu thành phần chi phí của TMĐT (a)
○ Chi phí của một thành phần chi phí (b)
● Định mức dự toán chi tiết
○ Phương án sai a & b

TDDA_1_65: Dự toán xây dựng công trình bao gồm? Chọn câu trả lời đúng
○ Chi phí xây dựng chi phí thiết bị
○ Chi phí quản lý dự án, chi phí khác
○ Chi phí dự phòng
● Tất cả các phương án trên

TDDA_1_66: Nội dung chi phí từng khoản mục trong dự toán xây dựng công trình? Chọn câu trả lời đúng
○ Chi phí xây dựng chi phí thết bị
○ Chi phí quản lý dự án, chi phí khác (b)
○ Chi phí dự phòng (c)
○ Phương án b & c
● Tất cả các Phương án trên

TDDA_1_67: Sau khi có quyết định đầu tư của dự án, BQLDA thuộc nhóm 1 phải lập dự toán chi phí quản lý dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo thời gian?
● Một lần
○ Hàng năm
○ Hàng quý

TDDA_1_68: Một gói thầu có khối lượng phát sinh 1 tỷ đồng, chủ đầu tư đã phê duyệt TKKT-DT khối lượng phát sinh. Hỏi chủ đầu tư có được thanh toán khối lượng phát sinh đó không.
● Có
○ Không

TDDA_1_69: Khi có phương án đền bù được duyệt, chủ đầu tư làm thủ tục nhận tiền tại kho bạc, nhưng khi giao tiền dân chưa nhận vì nhiều lý do. Vậy ban quản lý dự án xử lý số tiền mặt trên như thế nào? Chọn câu trả lời đúng
○ Để tiền mặt ở quỹ Ban quản lý
○ Gửi ngân hàng
● Mở tài khoản tiền gửi va gửi tại kho bạc
○ Nộp lại kho bạc đồng thời giảm cấp phát ngân sách

TDDA_1_70: Các chỉ tiêu tài chính thường được dùng để đánh giá hiệu quả đầu tư là. Chọn câu trả lời đúng
○ Tỷ suất lợi nhuận bình quân của vốn đầu tư
○ Thời gian hoàn vốn đầu tư
○ Giá trị hiện tại thuần của dự án
○ Tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án đầu tư, chỉ số sinh lời của dự án đầu tư
● Tất cả các phương án nói trên


TDDA_1_71: Có một khoản vốn đầu tư PV nào đó đem đầu tư với điều kiện: lãi suất thu được 10% một năm thời gian đầu tư 5 năm, sau 5 năm thu được số tiền 150 triệu đồng với giá trị hiện tại (giá trị ban đầu PV) của khoản tiền 150 triệu đồng là bao nhiêu?
○ 30.000.000
○ 90.000.000
● 93.130.000
○ 5.000

TDDA_1_72: Hiệu quả đầu tư là gì? Chọn câu trả lời đúng
○ Tạo thêm sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiên ích cho nhu cầu thị trường
○ Tạo thêm cong ăn việc làm tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước
● Là việc thu được lợi ích do đầu tư mang lại sau khi loại trừ các chi phí để thực hiện đầu tư mà thực chất là lợi nhuận
○ Tất cả các phương án trên

TDDA_1_73: Các tư liệu làm căn cứ để quản lý chi phí xây dựng công trình? Chọn câu trả lời đúng
○ Định mức dự toán
○ Định mức các chi phí tính theo tỷ lệ %
○ Định mức thời gian xây dựng công trình
● Tất cả các phương án trên

TDDA_1_74: Tổng mức đầu tư được xác định theo công thức nào? Chọn câu trả lời đúng
○ TMĐT = CPXDCB + CPTBDA + CPĐBGPMB
○ TMĐT = CPQLDA + CPTVĐTXD
● TMĐT = CPXDCT + CPTBDA + CPĐBGPMB + CPQLDA + CPTVDTXD + CPK + CPDP
○ TMĐT = CPK + CPDP

TDDA_1_75: Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Chọn câu trả lời sai
● Quản lý chi phí văn phòng, chi phí đi công tác…
○ Quản lý tổng mức đầu tư
○ Quản lý dự toán xây dựng công trình
○ Quản lý định mức xây dựng

TDDA_1_76: Nội dung quản lý tổng mức đầu tư? Chọn câu trả lời đúng
○ Tổng mức đầu tư sau khi được phê duyệt là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiên đầu tư xây dựng công trình
○ Phần tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phải được người quyết định đầu tư quyết định tổ chức thẩm định TMĐT, hoặc có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra.
○ Chủ đầu tư phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt dự toán công trình sau khi đã thẩm tra làm cơ sở xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng và là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng
● Tất cả các phương án trên

TDDA_1_77: Dự toán công trình được điều chỉnh trong các trường hợp nào? Chọn câu trả lời sai
○ Xuất hiện các yếu tố bất khả kháng
○ Khi điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt có ảnh hưởng trực tiếp đến tổng mức đầu tư, dự toán công trình
● Chi phí vượt quá nhiều so với mức dự toán
○ Do ngừoi quyết định đầu tư thay đổi điều chỉnh quy mô công trình khi thấy xuất hiện yêu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao hơn

TDDA_1_78: Nội dung quản lý định mức xây dựng? Chọn câu trả lời sai
○ Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế kỹ thuật và định mức tỷ lệ: loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng bao gồm: tư vấn đầu tư xây dựng, công trình phụ trợ, chuẩn bị công trường, chi phí chung…
○ Định mức dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng, phần khảo sát lắp đặt) định mức dự toán sửa chữa trong xây dựng công trình, định mức vất tư trong xây dựng…
● Phần tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phải được người quyết định đầu tư quyết định tổ chức thẩm định TMĐT hoặc có thể thuê các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra
○ Chủ đầu tư tổ chức hoặc thuê các tổ chức có năng lực kinh nghiệm để hướng dẫn lập, điều chỉnh định mức xây dựng thì tổ chức tư vấn chịu trách nhiêm về tính hợp lý, chính xác của các định mức do mình xây dựng

TDDA_1_79: Về tính pháp lý của dự án thì cần thẩm định những nội dung nào? Chọn câu trả lời sai
○ Tư cách pháp nhân
○ Năng lực của chủ đầu tư
● Khả năng đảm bảo vốn đầu tư
○ Sự phù hợp về chủ trương quy hoach ngành lãnh thổ

TDDA_1_80: Yếu tố về công nghệ kỹ thuật của dự án thì cần thẩm định những nội dung nào? Chọn câu trả lời đúng
○ Sự hợp lý về địa điểm xây dựng (a)
○ Sử dụng đất đai tài nguyên (b)
○ Tính hiện đai hợp lý của công nghệ
○ Phương án đúng a & b
● Tất cả các phương án trên

1 2 3Trang sau
Back to top button