Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Phương pháp ước lượng D-GMM

Phương trình mức (Level equation) với các ước lượng GMM bao gồm LSDV, FE, 2SLS chỉ sử dụng phù hợp khi:

  • Các sai số chưa biến đổi (untransformed errors) có phân phối iid và,
  • Biến đổi trực giao các độ lệch được sử dụng, để giữ cho ma trận của các độ lệch có dạng đối xứng cầu (spherical). Ngược lại, ước lượng D-GMM sẽ được ưu tiên sử dụng.

Tuy nhiên, để thực hiện ước lượng D-GMM, chúng ta phải ước lượng ma trận ({Omega ^*}), ma trận hiệp phương sai của các sai số biến đổi và thực hiện lặp lại đối với ước lượng GMM 2 – bước. Bước đầu tiên, ước lượng ma trận H, làm cơ sở cho ước lượng ({Omega ^*}) dựa theo giả định về phân phối i.i.d của ({v_{i,t}}).

Bước thứ hai của ước lượng D-GMM, chúng ta đại diện ({Omega ^*}) bằng các ước lượng robust, clustered trong biểu thức (12), được xây dựng dựa trên giả định rằng các sai số chỉ tương quan với trong mỗi đối tượng (within individuals). Điều này, cho phép đưa vào những biến giả thời gian để loại bỏ các cú shock theo thời gian khỏi sai số.

Với những lựa chọn này, chúng ta sử dụng phương pháp ước lượng D-GMM của Arellano và Bond (1991) cho mô hình bảng động. Ví dụ bên dưới sẽ minh họa cách ước lượng mô hình bảng động tuyến tính theo phương pháp D-GMM bằng lệnh xtbond2 trên Stata.

Đọc thêm:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button