Kiến thức Đầu tư

Bài 2: Các loại Fibonacci xác định mức cản/hỗ trợ

Fibo Retracements, Fibo Extensions, Fibo Projections và Fibo Expansions

Bản chất giá không thể mãi di chuyển theo một chiều. Mà theo đó giá ban đầu sẽ di chuyển theo một chiều, sau đó đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại trong một khoảng thời gian. Sau đó lại quay trở lại và tiếp tục xu hướng ban đầu. Đây là cơ sở xác định các Fibonacci đảo chiều (Retracements, Extensions) và Fibonacci phát triển (Projections, Expansions) của một xu hướng giá. Ở bài 1, chúng ta đã tìm hiểu và biết cách xác định các điểm sóng cao/thấp. Trong quá trình xác định, chúng ta chỉ nên xét các điểm sóng gần về phía …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button