Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Kiến thức Đầu tư

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui mở rộng

Nhận diện, tính toán các mức thoái lui mở rộng

Fibonacci thoái lui mở rộng (Fibonacci Extensions, gọi tắt là Fibo Extensions) là một dạng mở rộng của Fibonacci thoái lui với mức mở rộng lớn hơn 100% ngược xu hướng trước đó. Đây cũng chính là sự khác nhau giữa một Fibo thoái lui mở rộng và Fibonacci thoái lui đã được học ở

Bài liên quan

Back to top button