Kiến thức Đầu tư

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui mở rộng

Nhận diện, tính toán các mức thoái lui mở rộng

Fibonacci thoái lui mở rộng (Fibonacci Extensions, gọi tắt là Fibo Extensions) là một dạng mở rộng của Fibonacci thoái lui với mức mở rộng lớn hơn 100% ngược xu hướng trước đó. Đây cũng chính là sự khác nhau giữa một Fibo thoái lui mở rộng và Fibonacci thoái lui đã được học ở Bài 3. Xem thêm: các xác định các điểm sóng và ý nghĩa các loại Fibonacci Nhận diện Fibonacci thoái lui mở rộng Xét một Fibonacci thoái lui mở rộng có dạng như hình bên dưới Vì vậy, nếu ai hỏi tôi rằng mức mở rộng 1.272 của sóng X:A trong hình 2.1 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button