Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiến thức Đầu tư

Bài 5: Sử dụng Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng

Nhận diện, tính toán các mở rộng dựa trên xu hướng

Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng là một công cụ tích hợp 2 trong 1 bao gồm cả Fibonacci thoái lui và Fibonacci thoái lui mở rộng. Fibonacci Projections sẽ cho ta biết tỷ lệ thoái lui và cả phần mở rộng. húng ta đã tìm hiểu qua Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracements) và thoái lui mở rộng (Fibonacci Extensions). Tiếp tục, chúng ta sẽ nghiên cứu một Fibonacci khác, gọi là Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng (Fibonacci Projections hay gọi tắt là Fibo Projections). Xem thêm: các xác định các điểm sóng và ý nghĩa các loại Fibonacci Giới thiệu Fibonacci mở rộng dựa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button