Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Kiến thức Đầu tư

Bài 5: Sử dụng Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng

Nhận diện, tính toán các mở rộng dựa trên xu hướng

Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng là một công cụ tích hợp 2 trong 1 bao gồm cả Fibonacci thoái lui và Fibonacci thoái lui mở rộng. Fibonacci Projections sẽ cho ta biết tỷ lệ thoái lui và cả phần mở rộng.

húng ta đã tìm hiểu qua Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracements

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button