Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa.

df .10 .05 .025 .01 .005 .0005
1 0.951 0.988 0.997 0.9995 0.9999 0.99999
2 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.999
3 0.687 0.805 0.878 0.934 0.959 0.991
4 0.608 0.729 0.811 0.882 0.917 0.974
5 0.551 0.669 0.755 0.833 0.875 0.951
6 0.507 0.621 0.707 0.789 0.834 0.925
7 0.472 0.582 0.666 0.750 0.798 0.898
8 0.443 0.549 0.632 0.715 0.765 0.872
9 0.419 0.521 0.602 0.685 0.735 0.847
10 0.398 0.497 0.576 0.658 0.708 0.823
12 0.365 0.457 0.532 0.612 0.661 0.780
13 0.351 0.441 0.514 0.592 0.641 0.760
14 0.338 0.426 0.497 0.574 0.623 0.742
15 0.327 0.412 0.482 0.558 0.606 0.725
16 0.317 0.400 0.468 0.542 0.590 0.708
17 0.308 0.389 0.456 0.529 0.575 0.693
18 0.299 0.378 0.444 0.515 0.561 0.679
19 0.291 0.369 0.433 0.503 0.549 0.665
20 0.284 0.360 0.423 0.492 0.537 0.652
21 0.277 0.352 0.413 0.482 0.526 0.640
22 0.271 0.344 0.404 0.472 0.515 0.629
23 0.265 0.337 0.396 0.462 0.505 0.618
24 0.260 0.330 0.388 0.453 0.496 0.607
25 0.255 0.323 0.381 0.445 0.487 0.597
26 0.250 0.317 0.374 0.437 0.479 0.588
27 0.245 0.311 0.367 0.430 0.471 0.579
28 0.241 0.306 0.361 0.423 0.463 0.570
29 0.237 0.301 0.355 0.416 0.456 0.562
30 0.233 0.296 0.349 0.409 0.449 0.554
40 0.202 0.257 0.304 0.358 0.393 0.490
60 0.165 0.211 0.250 0.295 0.325 0.408
120 0.117 0.150 0.178 0.210 0.232 0.294
0.057 0.073 0.087 0.103 0.114 0.146

* Mức ý nghĩa ứng với kiểm định 1 đuôi

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button