Home | Bảng tra

Bảng tra

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa. df .10 .05 .025 .01 .005 .0005 1 0.951 0.988 0.997 0.9995 0.9999 0.99999 2 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.999 3 0.687 0.805 0.878 0.934 0.959 ...

Đọc tiếp »

Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

Bảng tra trị tới hạn của kiểm định nghiệm đơn vị - ADF

Các kiểm định thống kê cho kiểm định nghiệm đơn vị và đồng kết hợp không tuân theo các phân phối chuẩn. Các bảng trình bày bên dưới bao gồm các giá trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF (Augmented Dickey-Fuller) Mô hình I (no constant, no trend): \(\Delta {y_t} = {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\varepsilon ...

Đọc tiếp »

Bảng tra thống kê Durbin-Watson

Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

Kiểm định thống kê Durbin-Watson là một loại kiểm định được sử dụng phổ biến để phát hiện vấn đề tự tương quan trong mô hình tự hồi quy bậc 1. Sau khi chạy hồi quy, có thể sử dụng câu lệnh dwstat để có được giá trị thống kê Durbin-Watson tính toán (dw). Kết quả của dw sẽ được so ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối F

Thương số của 2 biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối F. Phân phối F là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai

Giới thiệu về phân phối F Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải (right-skewed distribution) được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai. Khi đề cập đến thống kê F thì trước hết cần xác định 2 bậc tự do k1, k2. Phân phối F được xây dựng theo định lý: Nếu \(\chi ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.

Giới thiệu về phân phối chi bình phương Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa N(0,1) là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái. Phân phối chi bình phương thường được sử dụng trong các kiểm định về sự phù ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối Student – t

Thương số của biến có phân phối chuẩn hóa và biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối Student. Phân phối Student được sử dụng trong kiểm định hệ số

Giới thiệu phân phối Student Phân phối Student được sử dụng phổ biến trong các kiểm định giả thuyết liên quan đến các hệ số (hệ số ước lượng, độ lệch chuẩn…). Ngoài ra, phân phối Student (đôi khi còn gọi là thống kê t) còn được sử dụng kết hợp với các thống kê khác như thống kê chi ...

Đọc tiếp »