Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứu

Bất bình đẳng trong thu nhập – mô hình Oaxaca

Bất bình đẳng trong thu nhập chính là sự chênh lệch trong tiền lương do phân biệt đối xử giữa người lao động nam và người lao động nữ so với mức lương cân bằng trên thị trường. Bằng cách phân tách các yếu tố cấu thành tiền lương lao động như nâng lực, kỹ năng và sự phân biệt đối xử Oaxaca (1973), Neumark (1988) đã tính toán sự chênh lệch tiền lương trong từng yếu tố. Bài viết sẽ hệ thống lại khung lý thuyết về bất bình đẳng và minh họa trường hợp bất bình đẳng trong thu nhập tại Việt Nam qua bộ dữ liệu VHLSS 2010. Đầu tiên, chúng ta bắt đầu với hàm thu nhập Mincer.
Hàm thu nhập Mincer (1974)
Mincer, J. (1974)[1] trình bày mối quan hệ giữa thu nhập với giáo dục thông qua mô hình học vấn với đường tiền lương theo học vấn cho thấy mối quan hệ giữa tiền lương và số năm được giáo dục, đào tạo của người lao động làm thuê.

Độ dốc của đường tiền lương theo học vấn cho thấy mức tăng thu nhập khi người lao động có thêm một năm học vấn. Người lao động sẽ quyết định chọn trình độ học vấn tối ưu, quyết định dừng việc học khi mức lợi tức biên bằng với suất chiết khấu kỳ vọng của họ. Đây là qui tắc dừng nhằm tối đa hóa giá trị hiện tại của thu nhập.

Mô hình học vấn với giả thiết bỏ qua yếu tố kinh nghiệm, được Mincer diễn dịch toán học cho thấy logarithm của thu nhập là hàm tỷ lệ thuận với số năm đi học:
(ln {Y_S} = ln {Y_0} + r*Sbegin{array}{ccccccccccccccc}{}&{}&{}&{(1.1)}end{array})
Trong đó:

  • S: là số năm đi học
  • ({Y_0}): là thu nhập hàng năm của người không có đi học
  • ({Y_S}): là thu nhập hàng năm của người có S năm đi học
  • r: tỉ suất chiết khấu

Hệ số r của S biểu thị mức độ gia tăng thu nhập cũng chính là tỷ suất thu hồi nội bộ. Đây là dạng thô sơ nhất của hàm thu nhập cá nhân. Mô hình học vấn trở nên đầy đủ hơn khi xét đến cả yếu tố kinh nghiệm như là quá trình đào tạo sau khi thôi học.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button