Course

Big Data trong Machine Learning

Giới thiệu khóa học Giảng dạy: Tiếng Việt. Hình thức học: Bài giảng offline từ Zoom. Thời lượng: 8 buổi. Ngôn ngữ lập trình: Python. Tài liệu + Data: Đính kèm.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button