Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Các bước ước lượng mô hình ARDL

Ưu điểm của mô hình ARDL là cho phép ước lượng các mô hình tồn tại bậc tích hợp hỗn hợp cũng như trong các trường hợp không chắc chắn về kết quả kiểm định nghiệm đơn vị. Ngoài ra, mô hình ARDL còn cho phép kiểm chứng mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi và từ đó phân tích các tác động ngắn hạn và dài hạn. Trên Stata, mô hình ARDL có thể được ước lượng bằng lệnh ardl. Bài viết sẽ hệ thống lại các bước để ước lượng một mô hình ARDL, cũng như minh họa cách thực hiện ước lượng trên phần mềm Stata. 

Các bước ước lượng một mô hình ARDL thông thường được thực hiện theo sơ đồ sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button