Minh họa ước lượng mô hình ARDL trên Stata

Bài viết sẽ minh họa chi tiết các bước ước lượng một mô hình ARDL trên Stata theo quy trình các bước ước lượng ARDL.
Bạn có thể tham khảo cách ước lượng ARDL trên EViews cho cùng một mẫu dữ liệu để tiện so sánh giữa 2 phần mềm.
. import delimited using https://www.vietlod . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thẻ
Back to top button
Close
Close