Home | Trắc nghiệm | Kế toán | 39 câu trắc nghiệm Kế toán sản xuất
39 câu trắc nghiệm kế toán sản xuất (có đáp án kèm theo)
39 câu trắc nghiệm kế toán sản xuất (có đáp án kèm theo)

39 câu trắc nghiệm Kế toán sản xuất

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán sản xuất (có đáp án). Các câu trắc nghiệm (39 câu) đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

KTSX_1_1: Trường hợp nửa thành phẩm giai đoạn 1 được nhập kho, kế toán định khoản như thế nào?
○ Nợ TK 156(1) | Có TK 154(1)
○ Nợ TK 152 | Có TK 154(1)
○ Nợ TK 153 | Có TK 154(1)
● Nợ TK 155 | Có TK 154(1)

KTSX_1_2: Trường hợp nửa thành phẩm giai đoạn 1 được bán ra ngoài, kế toán định khoản như thế nào?
○ Nợ TK 131 | Có TK 154(1)
○ Nợ TK 131 | Có TK 511
○ Nợ TK 632; Nợ TK 157 | Có TK 511; Có TK 333(1)
● Nợ TK 632, 157 | Có TK 154(1)