KTL nâng cao

Chuyên đề: Kinh tế lượng nâng cao

 • Biến nội sinh
 • OLS nâng cao
 • Mô hình SEM
 • Nghiên cứu sự kiện
 • Mô hình dữ liệu bảng
 • Mô hình dữ liệu thời gian
 • Photo of Phương pháp đánh giá tính hợp lí của thang đo

  Phương pháp đánh giá tính hợp lí của thang đo

  Thang đo được sử dụng khá nhiều trong nghiên cứu lâm sàng, khoa học giáo dục hoặc tâm lý học. Mục đích chính của việc xây dựng các thang đo là cố gắng xác định được các đặc điểm không quan…

  Xem thêm »
 • Photo of Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

  Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

  Mục tiêu cuối cùng của phân tích CFA là đi tìm câu trả lời liệu mô hình đo lường xây dựng là có hợp lí. Nhưng quá trình kiểm định sử dụng phân tích CFA cho biết thêm những thông tin…

  Xem thêm »
 • Photo of Đánh giá tính hợp lí mô hình đo lường – CFA

  Đánh giá tính hợp lí mô hình đo lường – CFA

  Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường là bước thứ 4 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết. Khi mô hình đo lường được xác định đúng, một mô…

  Xem thêm »
 • Photo of Thiết kế nghiên cứu – CFA

  Thiết kế nghiên cứu – CFA

  Thiết kế nghiên cứu là bước thứ 3 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết bên cạnh hai bước đầu tiên là định nghĩa các khái niệm riêng rẽ và…

  Xem thêm »
 • Photo of Phân biệt khái niệm Reflective với khái niệm Formative

  Phân biệt khái niệm Reflective với khái niệm Formative

  Các nhà nghiên cứu thường xác định các mối quan hệ cấu trúc giữa các khái niệm ẩn bằng cách liên hệ thống kê với sự thay đổi hiệp biến giữa các khái niệm ẩn với các biến quan sát. Điều…

  Xem thêm »
 • Photo of Số biến trên mỗi nhân tố – CFA

  Số biến trên mỗi nhân tố – CFA

  Các nhà nghiên cứu thường gặp phải một câu hỏi khá hóc búa là cần có bao nhiêu biến trên mỗi nhân tố (hoặc có bao nhiêu mục hỏi trên mỗi khái niệm). Một mặt, các nhà nghiên cứu muốn càng…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close