Home | KTL nâng cao ( trang 3)

KTL nâng cao

Tính toán hiệu quả tác động cận biên – MTE

Hiệu quả tác động cận biên chính là hiệu quả tác động trung bình tính cho các đối tượng có sự trở ngại hoặc sự bàng quang trong việc quyết định tham gia

Phương pháp biến công cụ thường được sử dụng để giải quyết vấn đề lựa chọn mẫu, ước tính các tác động trung bình cục bộ (LATEs – local average treatment effects). Tuy nhiên, trong việc lựa chọn mẫu thì LATEs cho biết các hiệu quả tác động trung bình (ATEs) cho mỗi tập con cụ thể và chúng ta ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Các câu lệnh kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng trên Stata Vấn đề tự tương quan (serial correlation) trong các mô hình dữ liệu bảng thường bị bỏ qua trong các thập kỉ gần đây (Inoue and Solon 2006) và thay thế bởi cách sử dụng các sai số chuẩn mạnh (robust) hoặc sai số chuẩn ...

Đọc tiếp »

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan – CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Nội dung của phần này sẽ lần lượt giới thiệu và làm rõ sự khác nhau giữa mô hình hệ số ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hiện câu lệnh validscale Stata

Sử dụng câu lệnh validscale trên Stata để đánh giá tính hợp lí của thang đo khi xây dựng bảng hỏi

Câu lệnh validscale trên Stata được sử dụng để đánh giá tính phù hợp của thang đo (độ tin cậy bên trong - Cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp - phân tích CFA), giá trị hội tụ, giá trị phân tán... cũng như sự thống nhất trong kết quả giữa các nhóm đối tượng tham gia khảo sát. Phần ...

Đọc tiếp »

Phương pháp đánh giá tính hợp lí của thang đo

Sử dụng câu lệnh validscale trên Stata để đánh giá tính hợp lí của các thang đo trong bảng hỏi

Thang đo được sử dụng khá nhiều trong nghiên cứu lâm sàng, khoa học giáo dục hoặc tâm lý học. Mục đích chính của việc xây dựng các thang đo là cố gắng xác định được các đặc điểm không quan sát được của các đối tượng. Để các kết quả phân tích được là hữu ích thì các phản ...

Đọc tiếp »

Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

Chẩn đoán mô hình đo lường - CFA

Mục tiêu cuối cùng của phân tích CFA là đi tìm câu trả lời liệu mô hình đo lường xây dựng là có hợp lí. Nhưng quá trình kiểm định sử dụng phân tích CFA cho biết thêm những thông tin chẩn đoán để giải quyết những vấn đề tồn tại hoặc cải thiện độ phù hợp của mô hình. ...

Đọc tiếp »

Đánh giá tính hợp lí mô hình đo lường – CFA

Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường - CFA

Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường là bước thứ 4 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết. Khi mô hình đo lường được xác định đúng, một mô hình SEM được ước lượng để cho các kết quả thực nghiệm của các mối quan hệ giữa các ...

Đọc tiếp »

Thiết kế nghiên cứu – CFA

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm - CFA

Thiết kế nghiên cứu là bước thứ 3 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết bên cạnh hai bước đầu tiên là định nghĩa các khái niệm riêng rẽ và phát triển mô hình đo lường tổng thể. Bước này liên quan đến việc thiết kế một nghiên cứu ...

Đọc tiếp »