KTL nâng cao

Chuyên đề: Kinh tế lượng nâng cao

 • Biến nội sinh
 • OLS nâng cao
 • Mô hình SEM
 • Nghiên cứu sự kiện
 • Mô hình dữ liệu bảng
 • Mô hình dữ liệu thời gian
 • Photo of Kiểm tra sự tự tương quan dữ liệu bảng

  Kiểm tra sự tự tương quan dữ liệu bảng

  rên Stata sử dụng các câu lệnh xtistest, xthrtest và xtpqtest để thực hiện kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với nhiều ưu điểm hơn so với lệnh xtserial hay abar hiện có. Câu lệnh xtistest (và…

  Xem thêm »
 • Photo of Thực hành nghiên cứu sự kiện

  Thực hành nghiên cứu sự kiện

  Hướng dẫn minh họa thực hiện câu lệnh estudy trong nghiên cứu sự kiện theo lý thuyết thống kê, từ việc ước tính của các lợi nhuận bất thường đến các kiểm định ý nghĩa thống kê. Giới thiệu lệnh estudy…

  Xem thêm »
 • Photo of Phương pháp nhân tố Q

  Phương pháp nhân tố Q

  Lệnh qfactor yêu cầu một danh sách các biến, varlist (Q-sort) đưa vào để phân tích nhân tố. Câu lệnh qfactor sử dụng một trong số các kỹ thuật như phân tích nhân tố chính (principal factor), nhân tố chính lặp…

  Xem thêm »
 • Photo of Ước lượng TFP trên Stata

  Ước lượng TFP trên Stata

  Lệnh prodest phù hợp để ước lượng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) cho các hàm sản xuất Cobb-Douglas hoặc hàm Translog. Lệnh prodest giải quyết vấn đề thiên chệch do biến nội sinh qua ước lượng GMM, cũng như…

  Xem thêm »
 • Photo of Ước lượng bảng động với xtdcce2

  Ước lượng bảng động với xtdcce2

  Ước lượng của các mô hình kinh tế như growth models (Lee et al., 1997), development economics (McNabb and LeMay-Boucher, 2014), productivity analysis (Eberhardt et al., 2012), consumption models (Shin et al., 1999)… yêu cầu tính không đồng nhất ở các…

  Xem thêm »
 • Photo of Giới thiệu câu lệnh xtdpdgmm

  Giới thiệu câu lệnh xtdpdgmm

  GMM là một ước lượng phổ biến cho các mô hình với biến nội sinh, đặc biệt là các mô hình động với các phụ thuộc biến trễ (lagged dependent variables) khi số mốc thời gian ngắn. Việc ước lượng mô…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close