Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thế nào là một chuỗi thời gian dừng?

Chuỗi thời gian dừng hay gọi tắt là chuỗi dừng (stationary) là một chuỗi thời gian không bao hàm các yếu tố xu thế. Chuỗi thời gian dừng sẽ có các giá trị xoay quanh giá trị trung bình của chuỗi. Có 2 cách để kiểm tra tính dừng của chuỗi là lấy sai phân (bậc 1 hoặc bậc 2), kiểm định nghiệm đơn vị. Trong phân tích hồi qui liên quan tới các dữ liệu của chuỗi thời gian đòi hỏi các dữ liệu đó phải dừng. Nếu dữ liệu của biến không đạt trạng thái dừng thì các kiểm định thống kê dựa trên t, F, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button