Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đặc tả sai mô hình – Model specification

VẤN ĐỀ ĐẶC TẢ SAI MÔ HÌNH Đặc tả sai mô hình hay còn gọi là xác định sai mô hình, có thể xảy ra khi một hoặc nhiều biến liên quan bị bỏ sót ngoài mô hình hoặc một hay nhiều biến không liên quan được đưa vào mô hình. Nếu các biến có liên quan bị bỏ sót ngoài mô hình thì phần phương sai chung chia sẻ cho các biến có thể áp đặt sai vào những biến này và thành phần sai số sẽ bị phóng đại. Ngược lại, nếu những biến không liên quan được đưa vào mô hình thì phần phương sai …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button