Đặc tả sai mô hình – Model specification

VẤN ĐỀ ĐẶC TẢ SAI MÔ HÌNH

Đặc tả sai mô hình hay còn gọi là xác định sai mô hình, có thể xảy ra khi một hoặc nhiều biến liên quan bị bỏ sót ngoài mô hình hoặc một hay nhiều biến không liên quan được đưa vào mô hình. Nếu các biến có liên quan bị bỏ sót ngoài mô hình thì phần phương sai chung chia sẻ cho các biến có thể áp đặt sai vào những biến này và thành phần sai số sẽ bị phóng đại.

Ngược lại, nếu những biến không liên quan được đưa vào mô hình thì phần phương sai chung chia sẻ cho các biến có thể áp đặt sai vào những biến trong mô hình (lẽ ra không được giải thích bởi những biến thừa). Lỗi đặc tả sai mô hình có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của các ước lượng hệ số hồi quy.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button