KTL nâng cao

Hồi quy với sai số đo lường – STATA

Nhắc lại, một trong những giả định của hồi quy OLS là các biến giải thích phải được đo lường đúng hay không được có sai số đo lường (Measurement Error). Vấn đề sai số đo lường ở các biến giải thích sẽ dẫn đến ước lượng dưới mức các hệ số hồi quy. Trong trường hợp hồi quy với sai số đo lường trong các biến giải thích, STATA có công cụ eivreg cho phép xem xét đến các độ tin cậy trong mỗi biến có sai số đo lường. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện hồi quy với sai số đo lường trên …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button