KTL nâng cao

Diễn giải kết quả phân tích IRF, FEVD

Kỹ thuật phân tích cú sốc, IRF và phân rã phương sai dự báo, FEVD là hai kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các mô hình VAR, SVAR. Trong khi, IRF cho biết mức độ cũng như xu hướng tác động theo thời gian của các cú sốc đến từng biến nghiên cứu trong hệ thống thì kỹ thuật phân rã phương sai FEVD lại cho biết tầm quan trọng của mỗi cú sốc đến biến nghiên cứu. Một giá trị FEVD có ý nghĩa là bao nhiêu phần trăm phương sai của biến được giải thích bởi cú sốc cụ thể.  1. Kỹ thuật phân …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button