Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Minh họa SVAR trên Stata

 
. *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls
. import excel data2202.xlsx, sheet("data") firstrow clear
. drop DATE
. gen month = m(2000m1) + _n - 1
. format %tm month
. tsset month
time variable: month, 2000m1 to 2009m6
delta: 1 month
. order IIP CPI REX VNI DR FFR OIL
. save data2202.dta, replace
file data2202.dta saved
. use data2202.dta, clear
. global Yt IIP CPI REX VNI DR FFR OIL
. *Tinh dung cua chuoi thoi gian goc
. tsline $Yt, title("Do thi phan tan cua cac bien") scale(0.8) name(Level, replace)
. graph export Level.png, as(png . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Back to top button