Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Sale!

Dữ liệu BCTC của các công ty phi tài chính

Original price was: 999.000 ₫.Current price is: 499.000 ₫.

Dữ liệu báo cáo tài chính của tất cả các công ty phi tài chính ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính, cập nhật theo năm từ 2013 đến 2022.

SKU: NY-2013-2023 Category:

Dữ liệu báo cáo tài chính của tất cả các công ty phi tài chính ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính, cập nhật theo năm từ 2013 đến 2022.

Back to top button