Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Sale!

Dữ liệu BCTC của công ty phi tài chính – theo quý

Original price was: 999.000 ₫.Current price is: 499.000 ₫.

Dữ liệu báo cáo tài chính của tất cả các công ty phi tài chính ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính, cập nhật theo quý từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2023.

SKU: NQ-2020Q4-2023Q1 Category:

Dữ liệu báo cáo tài chính của tất cả các công ty phi tài chính ở cả ba sàn (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp dưới dạng bảng, với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính, cập nhật theo quý từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2023.

Back to top button