Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Giải thích ma trận nhân tố

Nhiệm vụ giải thích ma trận tải nhân tố để xác định cấu trúc giữa các biến có thể thoạt nhìn có vẻ là quá phức tạp. Ví dụ, một phân tích nhân tố đơn giản với 15 biến và 4 nhân tố được trích thì có tới 15*4 = 60 giá trị hệ số tải. Sử dụng các tiêu chuẩn giải thích ở phần trước, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy những biến là riêng biệt cho mỗi nhân tố và tìm kiếm những khái niệm nền tảng hoặc đánh giá ý nghĩa thực tiễn của các giả thuyết nghiên cứu. Vì vậy, việc giải thích các mối quan hệ tương hỗ phức tạp thể hiện trong ma trận nhân tố đòi hỏi áp dụng kết hợp nhiều tiêu chuẩn đánh giá. Bài viết sau sẽ trình bày quy trình năm bước để giải thích ma trận nhân tố theo Hair và cộng sự (2014, tr.116).

Bước 1: xem xét ma trận nhân tố của các hệ số tải

Ma trận hệ số tải nhân tố bao gồm các hệ số tải của mỗi biến trên mỗi nhân tố. Chúng có thể là có hệ số tải xoay (rotated loadings) hoặc hệ số tải không xoay (unrotated loadings) nhưng như đã được thảo luận ở trên thì các hệ số tải xoay sẽ được ưu tiên sử dụng. Thông thường, các nhân tố được sắp xếp theo các cột. Nếu phép xoay xiên được sử dụng thì sẽ có hai ma trận của các nhân tố tải là ma trận mô thức nhân tố (factor pattern matrix) – cho biết mức đóng góp riêng của mỗi biến lên nhân tố và ma trận cấu trúc nhân tố (factor structure matrix) – cho biết sự tương quan giữa các biến và các nhân tố nhưng các hệ số tải bao gồm cả phương sai riêng giữa các biến với nhân tố và sự tương quan giữa các nhân tố. Vì sự tương quan giữa các nhân tố càng lớn thì càng khó phân biệt các biến chỉ tải (giải thích) duy nhất cho mỗi nhân tố trong ma trận cấu trúc nhân tố. Vì vậy, phần lớn các nghiên cứu chỉ thể hiện kết quả của ma trận mô thức nhân tố (Hair và cộng sự, 2014 tr.117).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button