Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu SME

Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU TỪ BỘ DỮ LIỆU SME

Bộ dữ liệu SME là bộ dữ liệu chính thức và rất phù hợp để nghiên cứu về các đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam. Khá nhiều các nghiên cứu đã được thực hiện thành công dựa trên bộ dữ liệu này, có thể kể đến như:

 • Phân tích vai trò của xuất khẩu lên năng suất của DNVVN ở Việt Nam
 • Đánh giá sự năng động của các DNNVV Việt Nam về năng suất, quy mô doanh nghiệp, đào tạo
 • Các nhân tố tác động đến sự phát triển của các DNVVN tại Việt Nam
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đổi mới và kết quả hoạt động của DNNVV tại Việt Nam
 • Sự tiến triển của các DNVVN ở Việt Nam ảnh hưởng đến phúc lợi của nhân viên như thế nào?
 • Các yếu tố thúc đẩy sự thành lập và đóng ở các DNVVN.
 • Tham nhũng ở cấp công ty ở Việt Nam
 • Khoảng cách lương giữa các DNVVN tại Việt Nam
 • Khoảng cách lương trong khu vực phi chính thức giữa các công ty vi mô Việt Nam
 • Lợi ích của hợp thức hóa: Bằng chứng từ các DNNVV sản xuất ở Việt Nam
 • Tăng trưởng và sự sống còn của DNVVN ở Việt Nam: Sự hỗ trợ của Chính phủ có phải là vấn đề?
 • Tiếp cận tín dụng ở các DNVVN
 • Vốn: Khó khăn đối với DNVVN của Việt Nam
1 2Trang sau
Back to top button