Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Giải thích Odds một cách đơn giản

Các dạng của hồi quy logit, probit đều cho kết quả các hệ số ước lượng là log của odds, logit hoặc tỉ lệ odds (OR). Việc giải thích các hệ số này đôi khi dễ nhầm lẫn. Bài viết sẽ hướng dẫn cách giải thích odds một ví dụ đơn giản có thể tính tay hoặc sử dụng hồi quy logit giản đơn.

Giả sử chúng ta có bảng 2x2 về tỉ lệ trúng tuyển vào đại học của 10 học sinh nam và học sinh nữ được cho ở bảng như sau:

Trúng tuyển
Được
Không

Giới tính
Nam
7
3

Nữ
3
7

1. Xác suất
Trước khi giải thích odds, chúng ta cần biết odds là gì? Chúng ta cần nhắc lại khái niệm về xác suất.

Xác suất là khả năng xảy ra một sự kiện. Nó được tính bằng tỉ lệ giữa số trường hợp xảy ra một sự kiện đó (p) so với tổng số các trường hợp (p+q).

Như vậy,

  • Xác suất trúng tuyển của sinh viên nam là 7/10 hay 0.7 và xác suất không trúng tuyển là 0.3
  • Xác suất trúng tuyển của sinh viên nữ là 3/10 hay 0.3 và xác suất không trúng tuyển là 0.7

2. Odds
Odds cũng có định nghĩa tương tự như xác suất, nhưng ở đây chính là tỉ lệ của 2 xác suất. Cụ thể, Odds được định nghĩa là tỉ lệ giữa xác suất xảy ra 1 sự kiện so với xác suất không xảy ra sự kiện đó.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button