Phân tích nhân tố khám phá

Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory factor analysis) là một phương pháp rút gọn dữ liệu, cho biết mối quan hệ giữa các nhóm biến quan sát với các biến ẩn được gọi là các nhân tố. Sự kết hợp giữa phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định sẽ tạo ra một bộ nhân tố đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả cao.

Bài viết này sẽ tóm tắt lý thuyết phân tích nhân tố khám phá trên phần mềm Stata với câu lệnh factor. Phần trình bày phương pháp phân tích nhân tố khẳng định kết hợp với phân tích nhân tố khám phá sẽ được trình bày ở bài viết phân tích nhân tố khẳng định CFA.

Cú pháp của lệnh factor như sau:

factor varlist [if] [in] [weight] [, method options]

Quá trình phân tích nhân tố khám phá, kể cả phân tích thành phần chính PCA thông thường được thực hiện qua 5 bước như sau:

  1. Lựa chọn phương pháp trích (Factor Extraction Method)
  2. Xác định số nhân tố được giữ lại (Number of Factors Retained)
  3. Lựa chọn phép xoay nhân tố (Rotation)
  4. Giải thích kết quả (Interpret solution)
  5. Tạo ra các biến nhân tố (Generate factor scores) nếu cần thiết.

Tôi sẽ lần lượt trình bày 3 bước trên ở cả 2 phần mềm Stata và SPSS.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button