Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phân tích nhân tố khám phá

Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory factor analysis) là một phương pháp rút gọn dữ liệu, cho biết mối quan hệ giữa các nhóm biến quan sát với các biến ẩn được gọi là các nhân tố. Sự kết hợp giữa phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định sẽ tạo ra một bộ nhân tố đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả cao. Bài viết này sẽ tóm tắt lý thuyết phân tích nhân tố khám phá trên phần mềm Stata với câu lệnh factor. Phần trình bày phương pháp phân tích nhân tố khẳng định kết hợp với …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button