KTL nâng cao

Phân tích nhân tố khám phá – Stata

Tiếp tục bài giới thiệu về nhân tố khám phá EFA, bài viết này sẽ minh họa các bước thực hiện và giải thích các kết quả phân tích nhân tố khám phá trên phần mềm Stata. Kết quả phân tích nhân tố sẽ được thực hiện với phép trích nhân tố mặc định là pf với 2 phép xoay varimax và promax. Phần diễn giải kết quả chi tiết, các bạn có thể tham khảo bài phân tích nhân tố khám phá trên SPSS. Bài viết sử dụng dữ liệu thực hành là efa.dta. Bộ dữ liệu bao gồm 9 biến quan sát (x1-x9) và 3 biến đánh giá (y1 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button