Phân tích nhân tố khám phá – Stata

Tiếp tục bài giới thiệu về nhân tố khám phá EFA, bài viết này sẽ minh họa các bước thực hiện và giải thích các kết quả phân tích nhân tố khám phá trên phần mềm Stata. Kết quả phân tích nhân tố sẽ được thực hiện với phép trích nhân tố mặc định là pf với 2 phép xoay varimax và promax. Phần diễn giải kết quả chi tiết, các bạn có thể tham khảo bài phân tích nhân tố khám phá trên SPSS.

Bài viết sử dụng dữ liệu thực hành là efa.dta. Bộ dữ liệu bao gồm 9 biến quan sát (x1-x9) và 3 biến đánh giá (y1 - y3). Các biến đều có thang đo Likert - 5 bậc. Bộ dữ liệu được khảo sát nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy của người giảng viên ở 2 khía cạnh uy tín - kiến thức và kỹ năng truyền đạt.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Vietlod tạm ngừng đăng ký mới tài khoản Premium để phát triển các tính năng mới. Việc đăng ký sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 15/07/2022. Các tài khoản cũ vẫn sử dụng bình thường.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button