Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Phân tích nhân tố khám phá – Stata

Tiếp tục bài giới thiệu về nhân tố khám phá EFA, bài viết này sẽ minh họa các bước thực hiện và giải thích các kết quả phân tích nhân tố khám phá trên phần mềm Stata. Kết quả phân tích nhân tố sẽ được thực hiện với phép trích nhân tố mặc định là pf với 2 phép xoay varimax và promax. Phần diễn giải kết quả chi tiết, các bạn có thể tham khảo bài phân tích nhân tố khám phá trên SPSS.

Bài viết sử dụng dữ liệu thực hành là efa.dta. Bộ dữ liệu bao gồm 9 biến quan sát (x1-x9) và 3 biến đánh giá (y1 - y3). Các biến đều có thang đo Likert - 5 bậc. Bộ dữ liệu được khảo sát nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy của người giảng viên ở 2 khía cạnh uy tín - kiến thức và kỹ năng truyền đạt.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button