KTL nâng cao

Thực hành psmatch2 và teffects – Stata

Minh họa thực hành phương pháp so khớp điểm xu hướng

Giới thiệu phương pháp Để đánh giá hiệu quả của một tác động chính sách theo phương pháp so khớp điểm xu hướng (PSM) thì bên cạnh câu lệnh pscore, trên Stata còn có hai câu lệnh khác psmatch2 và teffects cũng được sử dụng, thậm chí là phổ biến hơn để đánh giá tác động của chính sách trong rất nhiều bài báo khoa học. Câu lệnh psmatch2 Lệnh psmatch2, được viết bởi Edwin Leuven và Barbara Sianesi. Câu lệnh psmatch2 cho phép thực hiện các so khớp 1-1 (One-to-one matching); so khớp k đối tượng gần nhất (k-Nearest neighbors matching); so khớp bán kính (Radius matching); …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button