Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thực hành psmatch2 và teffects – Stata

Minh họa thực hành phương pháp so khớp điểm xu hướng

Giới thiệu phương pháp
Để đánh giá hiệu quả của một tác động chính sách theo phương pháp so khớp điểm xu hướng (PSM) thì bên cạnh câu lệnh pscore, trên Stata còn có hai câu lệnh khác psmatch2teffects cũng được sử dụng, thậm chí là phổ biến hơn để đánh giá tác động của chính sách trong rất nhiều bài báo khoa học.
Câu lệnh psmatch2
Lệnh psmatch2, được viết bởi Edwin Leuven và Barbara Sianesi. Câu lệnh psmatch2 cho phép thực hiện các so khớp 1-1 (One-to-one matching); so khớp k đối tượng gần nhất (k-Nearest neighbors matching); so khớp bán kính (Radius matching); so khớp Kernel (Kernel matching); so khớp tuyến tính (Local linear regression matching); so khớp đa thức (Spline matching) và so khớp Mahalanobi.
Câu lệnh teffects
Tổng quát hơn, Stata 13 đã giới thiệu một lệnh mới là teffects để ước lượng phương pháp hiệu quả tác động/điều trị theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả phương pháp so khớp điểm xu hướng. Tương tự psmatch2, lệnh teffects psmatch sẽ thực hiện tính toán giá trị hiệu quả tác động/điều trị trung bình ATE, ATT.

Tuy nhiên, teffects psmatch có một ưu điểm rất quan trọng so với psmatch2, đó là nó quan tâm đến điểm xu hướng được ước tính hơn là các điểm xu hướng thực, đồng thời xét đến các sai số chuẩn ước lượng. Từ đó, cho biết hiệu quả tác động/điều trị là có ý nghĩa thống kê hay không.

Cả hai gói lệnh này đều được cập nhật thường xuyên trên Stata. Bài viết sau sẽ giới thiệu chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng lệnh psmatch2teffects.

Xem thêm:

Dữ liệu cho phần minh họa bên dưới được tổng hợp từ dự án hỗ trợ việc làm quốc gia (NSW) của Mỹ được thực hiện vào những năm 1970 nhằm đánh giá tác động của chương trình huấn luyện nghề nghiệp lên thu nhập của người lao động. Các đối tượng tham gia được chọn ngẫu nhiên và phân thành hai nhóm: nhóm nhận tham gia chương trình huấn luyện (gọi tắt là nhóm tham gia) và nhóm không tham gia (nhóm kiểm soát). Tác động của chương trình huấn luyện được đo lường bằng cách so sánh trực tiếp thu nhập của hai nhóm sau khi kết thúc chương trình giữa hai nhóm.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9Trang sau

Bài liên quan

Back to top button