KTL nâng cao

Thực hành phương pháp PSM – Stata

Sử dụng câu lệnh pscore, attr, attk, attnw, attnd, và atts

Phương pháp so khớp điểm xu hướng Phương pháp so khớp điểm xu hướng (Propensity Score Matching – PSM) là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên các đặc điểm cơ bản quan sát được. Hiệu quả của một chính sách hoặc kết quả của một liệu pháp điều trị (outcome) có thể được đánh giá thông qua sự chênh lệch trong kết quả giữa nhóm bị tác động/điều trị và nhóm đối chứng (treatment) …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button