KTL nâng cao

Giới thiệu phương pháp điểm xu hướng – PSM

Hiệu quả của một chính sách hoặc một liệu pháp điều trị (outcome) có thể được đánh giá thông qua sự chênh lệch trong kết quả giữa nhóm bị tác động/điều trị và nhóm đối chứng (treatment) ở cùng kì quan sát. Để kết quả đánh giá được tin cậy đòi hỏi các đối tượng so sánh phải có sự tương đồng về một số đặc điểm cơ bản (covariates). Cụ thể, từ các đặc điểm cơ bản của đối tượng chúng ta sử dụng các mô hình logit hoặc probit để ước tính điểm xu hướng cho các đối tượng, từ đó hình thành mẫu so khớp …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button