Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Các mô hình tính toán lợi nhuận thông thường

Để thực hiện phân tích sự kiện (Event Study) trên các phần mềm thống kê không phải là một vấn đề gì khó khăn. Tuy nhiên, để có một kết quả phù hợp có thể sử dụng để suy diễn thống kê cho tổng thể thì không còn là một chuyện đơn giản. Có rất nhiều lựa chọn mà người nghiên cứu cần phải quyết định. Đầu tiên đó là lựa chọn (xác định) loại sự kiện phân tích và thông qua đó là đối tượng (công ty) phân tích. Tiếp đến là lựa chọn mô hình để tính toán kì vọng của các lợi nhuận thông thường …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button