KTL nâng cao

Giới thiệu về mô hình SEM

Các phương pháp ANOVA, hồi quy tuyến tính đa biến, ANCOVA, MANOVA trong phương pháp hồi quy tuyến tính tổng quát (GLM) được xem là 1 trường hợp giới hạn của mô hình SEM (Fan, 1997). Vậy mô hình SEM là gì? Vì sao mô hình SEM cho phép thực hiện các phân tích linh hoạt hơn GLM và ngày càng được áp dụng phổ biến trong các nghiên cứu khoa học & thực nghiệm? Mặc dù rất nhiều tài liệu tiếng anh viết về vấn đề này, tuy nhiên, tại Việt Nam các lý thuyết về mô hình SEM là rất hạn chế. Bài viết này sẽ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button