Phương pháp hồi quy đa biến bội – STATA

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI

Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân tích hồi đa biến bội (Multivariate Multiple regression)

Chúng ta có thể sử dụng phương pháp hồi quy đa biến bội để xem xét mối quan hệ giữa chế độ ăn uống hàng ngày (tiêu dùng bao nhiêu gram thịt/ngày, gram cá/ngày hoặc bao nhiêu socala/tuần...) đến tình trạng sức khỏe được đại diện bởi 3 biến (lượng cholesterol, huyết áp và thể trọng).

Hoặc như một nhà tâm lý học muốn biết các yếu tố như điểm số và loại chương trình học (nhóm biến X) có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý (tạm gọi là Y, được đại diện bởi 3 biến: control, concept, motivation) học tập của sinh viên. Nhóm yếu tố X bao gồm điểm số 3 môn đọc (read), viết (write), khoa học (science) và loại chương trình (prog gồm 3 giá trị: tổng quát, học thuật, và hướng nghiệp). Nhà tâm lý học tiến hành thu thập số liệu về các nhóm biến nêu trên và sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bội để xem xét mối quan hệ giữa 2 nhóm biến này.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button