Phân tích tương quan chính tắc – STATA

Giới thiệu về phân tích tương quan chính tắc

Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống với hồi quy đa biến bội trong trường hợp xác định mối quan hệ nhưng không xác định đâu là tập biến kết quả hoặc giải thích. Tương quan chính tắc sẽ xác định một tập hiệp biến chính tắc (canonical variates) là kết hợp tuyến tính giải thích tốt nhất giải thích mối quan hệ giữa 2 tập biến.

Ví dụ: một nhà tâm lý học muốn biết mối quan hệ giữa nhóm yếu tố tâm lý (control, concept, motivation) và thành tích học tập được đại diện bởi điểm số 4 môn đọc (read), viết (write), toán (math), khoa học (science) cùng với biến giới tính (female) . Nhà tâm lý học tiến hành thu thập số liệu về các nhóm biến nêu trên và sử dụng phân tích tương quan chính tắc để xem xét mối quan hệ giữa 2 nhóm biến này.

Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là canonical-mmreg.dta

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Vietlod tạm ngừng đăng ký mới tài khoản Premium để phát triển các tính năng mới. Việc đăng ký sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 15/07/2022. Các tài khoản cũ vẫn sử dụng bình thường.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button