Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Hồi quy khoảng – Interval Regression

1. Giới thiệu về hồi quy khoảng Hồi quy khoảng (Interval Regression) được sử dụng để ước lượng mô hình có các biến phụ thuộc bị kiểm duyệt. Dữ liệu bị kiểm duyệt trong hồi quy khoảng là các kiểm duyệt khoảng. Điều đó có nghĩa chúng ta biết các quan sát nằm trong khoảng giá trị nào nhưng không thể biết chính xác giá cụ thể của mỗi quan sát. Hồi quy khoảng là trường hợp tổng quát của hồi quy kiểm duyệt (censored regression). Ví dụ: chẳng hạn chúng ta muốn biết thu nhập thực của người lao động (triệu/tháng) theo các mức học vấn, số …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button