KTL nâng cao

Kiểm tra nghiệm đơn vị bảng

Hướng dẫn thực hiện PURT trên Stata

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng hay kiểm tra nghiệm đơn vị bảng, PURT (Panel Unit Root Test) là bước đầu tiên quan trọng nhất trong quy trình ước lượng và kiểm định dữ liệu bảng. Tùy vào tính đồng nhất và tính độc lập của các đơn vị bảng mà có nhiều nhóm phương pháp kiểm tra nghiệm đơn vị bảng như Nhóm kiểm định đồng nhất (LLC, Breitung, Hardi), Nhóm kiểm định không đồng nhất (IPS, Fisher) hoặc Nhóm có sự phụ thuộc chéo như Pesaran (2003)… Video bên dưới hướng dẫn và minh họa cách thực hiện kiểm tra nghiệm đơn vị …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button