Course

Hướng dẫn sử dụng Stata cơ bản

Giới thiệu lý thuyết và minh họa thực hành

Khóa học hướng dẫn sử dụng Stata cơ bản bao gồm các chủ đề chính từ xử lý dữ liệu đến ước lượng các mô hình hồi quy phổ biến như hồi quy OLS, nhóm hồi quy Logit/Probit và hồi quy beta… Thông qua khóa học này, người học có thể sử dụng Stata một cách cơ bản trong công việc học tập và nghiên cứu.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button