Course

Hướng dẫn sử dụng Stata cơ bản

Giới thiệu lý thuyết và minh họa thực hành

Các chủ đề chính bao gồm:

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button