Course

Mô hình hóa dữ liệu với Stata

Lý thuyết và minh họa thực hành

Nội dung khóa học mô hình hóa dữ liệu với Stata tập trung vào các phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính và hồi quy phi tuyến tính từ việc trình bày các giả định đến cách ước lượng các phương pháp cũng như cách diễn giải và phân tích các kết quả hồi quy OLS, Logit/Probit thông qua các ví dụ cụ thể. Khóa học mô hình hóa dữ liệu với Stata được trình bày bằng Tiếng Anh trên phần mềm Stata 16. Nội dung cụ thể bao gồm:

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button