Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnKTL nâng cao

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 6

Sử dụng lệnh table trên Stata

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy cho nhiều mô hình bằng cách sử dụng lệnh table với tùy chọn command

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button