KTL nâng cao

Hướng dẫn thực hành phân tích DEA trên Stata

Sử dụng lệnh dea

Phương tích DEA hay còn gọi là kỹ thuật phân tích miền dữ liệu được sử dụng phổ biến trong các bài toán tối ưu khả năng sản xuất thông qua phân tích đường giới hạn (frontier analysis). Phương pháp này phù hợp cho các mô hình lợi suất không đổi (CRS) và lợi suất thay đổi theo quy mô (VRS). Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng lệnh dea để thực hiện phương pháp DEA. Lệnh dea sẽ cho phép người dùng tiến hành quy trình tối ưu hóa tiêu chuẩn và phân tích quản lý mở rộng. Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button