Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình chuyển tiếp nội sinh

Endogenous switching regression model in Stata with escount

Hiệu quả tác động của một chính sách được thể hiện qua sự chênh lệch trong kết quả đánh giá của hai nhóm tham gia và không tham gia. Mặc dù đã kiểm soát tất cả các đặc điểm quan sát được giữa hai nhóm (để đảm bảo tính tương đồng giữa hai nhóm) thì hiệu quả đánh giá tiềm năng vẫn bị thiên chệch. Đặc biệt, trong trường hợp tồn tại vấn đề tự lựa chọn (self-selection) khi mà các kết quả đánh giá không độc lập với sự lựa chọn. Đây là một dạng của mô hình hồi quy chuyển tiếp nội sinh (Endogenous switching regression …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button