Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng caoTin tức

Kế hoạch năm 2020 – Vietlod

Trong năm 2020, Vietlod sẽ tập trung cải thiện số lượng và chất lượng các bài viết trong chuyên mục Chuyên đề KINH TẾ LƯỢNG cũng như bổ sung thêm Chuyên mục DỮ LIỆU giúp các học viên dễ dàng hơn trong việc hoàn thành ý tưởng nghiên cứu của mình.

Đối với chuyên mục KINH TẾ LƯỢNG, Vietlod sẽ hệ thống lại các vấn đề liên quan đến các mô hình dữ liệu bảng, biến nội sinh, dữ liệu thời gian. Đồng thời, sẽ giới thiệu và từng bước khai thác các tính năng hữu ích của phiên bản Stata 16 như công cụ Lasso trong dự báo lựa chọn mô hình, phân tích các mô hình lựa chọn, diễn giải các mô hình DSGE phi tuyến trong phân tích chính sách, ước lượng các mô hình phi tuyến hoặc đánh giá chất lượng bảng hỏi thông qua các mô hình IRT đa nhóm… Từng bước áp dụng công cụ lập trình mạnh mẽ Python vào trong phân tích dữ liệu với Stata cũng là một mục tiêu mà Vietlod sẽ hướng tới.

TẢI PHẦN MỀM STATA 16

Kể từ ngày 24/12/2019, với các tài khoản GOLDPLATINUM đăng ký mới hoặc gia hạn sẽ được hỗ trợ TẢI phần mềm STATA MP 16 mới nhất.

Đối với chuyên mục DỮ LIỆU, Vietlod sẽ giới thiệu và hỗ trợ đa dạng các loại dữ liệu phục vụ cho NCKH từ các báo cáo tài chính (Việt Nam và Đông Nam Á) của Thomson Reuters, các bộ dữ liệu khảo sát như Điều tra doanh nghiệp, Bộ dữ liệu SMEs, VHLSS, VARHS, các bộ chỉ số vĩ mô 63 tỉnh/Tp của GSO và rất nhiều bộ dữ liệu khác. Các bộ dữ liệu, các chỉ số sẽ được giới thiệu cụ thể ở các bài viết chi tiết .

Bên ạnh hoàn thiện nội dung, Vietlod sẽ quan tâm xây dựng kênh Youtube của Vietlod về việc ứng dụng Stata trong NCKH tại: https://www.youtube.com/user/vietlod ngày càng hữu ích với các bài minh họa từ cơ bản đến nâng cao.

Mời các bạn xem qua danh sách một số bài viết trong chuyên đề Kinh tế lượng mà Vietlod sẽ dự định đăng trong thời gian tới.

 • gboxplot, sdasym – Xác định điểm dị biệt cho các phân phối lệch
 • tfdiff, tvdiff – Ước lượng DID mở rộng
 • Công cụ phân tích lãi suất và giá trị trái phiếu
 • xtdpdgmm – Ước lượng GMM cho mô hình bảng động tuyến tính
 • xtdcce2 – Ước lượng Dynamic Common-Correlated
 • prodest – Ước lượng TFP
 • qfactor – Phương pháp phân tích Q
 • estudy – Nghiên cứu sự kiện trên Stata
 • Kiểm tra sự tự tương quan ở các mô hình FE với xtqptest, xthrtest, xtistest
 • randcoef – Ước lượng mô hình hệ số ngẫu nhiên bị tương quan
 • Định dạng dữ liệu ngày tháng trên Stata
 • crtrees – Thực hành CART và Random Forests trên Stata
 • xthenreg – Ước lượng ngưỡng cho các mô hình bảng động
 • dynamac – Ước lượng mô hình ARDL và kiểm tra đồng tích hợp
 • Tính năng mới ở Do-file trên Stata 16
 • Nhúng mã Python trong Do-file ở Stata 16
 • Làm việc với data frame trên Stata 16
 • xtheckman – Ước lượng Heckman cho dữ liệu bảng
 • Giải thích tác động tương tác biên trong các mô hình phi tuyến
 • Mô hình hồi quy probit thứ tự có Phương sai thay đổi
 • Dự báo và lựa chọn mô hình với Lasso
 • Meta-analysis trên Stata 16
 • Ước lượng các mô hình lựa chọn trên Stata 16
 • Mô hình hồi quy mở rộng cho dữ liệu bảng
 • Thực hiện hồi quy phi tham số trên Stata 16
 • Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng
 • Mô hình DSGE phi tuyến
 • Các mô hình IRT đa nhóm
 • Tính toán trên Stata 16

Bài liên quan

Back to top button