KTL nâng caoTin tức

Kế hoạch năm 2020 – Vietlod

Trong năm 2020, Vietlod sẽ tập trung cải thiện số lượng và chất lượng các bài viết trong chuyên mục Chuyên đề KINH TẾ LƯỢNG cũng như bổ sung thêm Chuyên mục DỮ LIỆU giúp các học viên dễ dàng hơn trong việc hoàn thành ý tưởng nghiên cứu của mình. Đối với chuyên mục KINH TẾ LƯỢNG, Vietlod sẽ hệ thống lại các vấn đề liên quan đến các mô hình dữ liệu bảng, biến nội sinh, dữ liệu thời gian. Đồng thời, sẽ giới thiệu và từng bước khai thác các tính năng hữu ích của phiên bản Stata 16 như công cụ Lasso trong dự …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button