KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Xác định số thanh trên biểu đồ Histogram

Biểu đồ histogram là một cách tự nhiên để biểu diễn một tập hợp các mẫu được rút ra từ một biến. Biểu đồ histogram cho thấy phạm vi, xu hướng trung tâm và hình dạng của phân phối dữ liệu. Tuy nhiên, để tạo một biểu đồ histogram, người ta phải quyết định số lượng thanh (number of bars hoặc number of bins) được sử dụng. Bài viết này sẽ trình bày các quy tắc xác định số thanh tối ưu trong biểu đồ histogram. Cụ thể, nội dung sẽ giới thiệu quy tắc Sturges cho các biến có phân phối chuẩn, và các quy tắc khác cho …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button