Xác định số thanh trên biểu đồ Histogram

Biểu đồ histogram là một cách tự nhiên để biểu diễn một tập hợp các mẫu được rút ra từ một biến. Biểu đồ histogram cho thấy phạm vi, xu hướng trung tâm và hình dạng của phân phối dữ liệu. Tuy nhiên, để tạo một biểu đồ histogram, người ta phải quyết định số lượng thanh (number of bars hoặc number of bins) được sử dụng. Bài viết này sẽ trình bày các quy tắc xác định số thanh tối ưu trong biểu đồ histogram. Cụ thể, nội dung sẽ giới thiệu quy tắc Sturges cho các biến có phân phối chuẩn, và các quy tắc khác cho các phân phối khác phân phối chuẩn như quy tắc Doane, quy tắc Scott, quy tắc Freedman – Diaconis cũng như các quy tắc kinh nghiệm khác.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button