Kiểm định Chi bình phương – Chi2

III. ĐỌC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƯƠNG

Kết quả thực hiện hiện kiểm định chi bình phương về mối quan hệ giữa 2 biến phân loại được thể hiện qua các bảng và đồ thị sau:

  • Bảng Crosstabulation cho biết tổng quan về các biến cũng như các kết hợp giá trị giữa các biến.
    Kiểm định chi bình phương

Kết quả cho thấy lao động nữ chiếm 39.9% tổng số lao động trong khảo sát và phần lớn tập trung ở loại hình doanh nghiệp FDI và DNNN. Trong khi đó, lao động nam chiếm 60.1% và tập trung chủ yếu ở 2 nhóm doanh nghiệp còn lại (HTX-hộ cá thể) và DNTN. Xét về loại hình doanh nghiệp thì người lao động làm việc trong loại hình kinh tế HTX-hộ cá thể chiếm tỉ lệ áp đảo so với các loại hình kinh tế còn lại (tỉ lệ 46.3%).

  • Ở bảng Chi-Square Tests, chúng ta quan tâm đến dòng Pearson Chi-Square cùng với mức ý nghĩa của nó.
    Kiểm định chi bình phương

Kết quả cho thấy giá trị Pearson Chi-Square bằng 255.6 (đồng thời không có ô nào có tần suất quan sát xuất hiện nhỏ hơn 5) và mức ý nghĩa thống kê Sig. (2-sided) bằng 0. Do vậy, chúng ta có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết \({H_0}\) và kết luận rằng có mối quan hệ giữa hai cặp biến gendersection.

  • Ngoài ra, độ mạnh của mối quan hệ này có thể được kiểm chứng bởi kiểm định PhiCramer’s V ở bảng Symmetric Measures. Giá trị của hai kiểm định này đều bằng 0.187 hay 18.7% (có ý nghĩa thống kê 1%). Với giá trị này ta có thể kết luận rằng hai biến gendersection có mối quan hệ ở mức trung bình.

Đồ thị thanh (Bar chart) cho thấy một cách nhìn trực quan về sự phân bố dữ liệu theo các nhóm kết hợp của cặp biến.
Kiểm định chi bình phương

Kết quả cho thấy, ngoại trừ loại hình kinh tế FDI các loại hình kinh tế còn lại đều có số lao động nam nhiều hơn nữ. Tuy nhiên, điều này chưa thể suy diễn cho tổng thể bởi tỉ lệ lao động nam trong mẫu dữ liệu khảo sát gần gấp 1.5 số lao động nữ.

GHI CHÚ VỀ KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƯƠNG

Để hiển thị giá trị của nhãn của các biến trong các bảng thống kê hoặc các dạng đồ thị. Ví dụ hiển thị nam/nữ như ở biến gender trong các bảng Crosstabulation, Chi-Square Tests… hoặc đồ thị thanh ở trên, tham khảo thêm cách hiển thị giá trị nhãn.

 

Previous page 1 2
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close