Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Lựa chọn mô hình – OLS, FE vs RE

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG DỮ LIỆU BẢNG

Bên cạnh ước lượng thô OLS, để ước lượng dữ liệu bảng chúng ta lần lượt đã tìm hiểu qua 2 mô hình khác đó là mô hình tác động cố định (FE) và mô hình tác động ngẫu nhiên (RE). Câu hỏi đặt ra là ước lượng (hoặc mô hình) nào là phù hợp sử dụng Pooled OLS, FE hay RE?

Xem thêm các bài phát hiện, xử lý các khuyết tật của mô hình hồi quy

Quá trình hồi quy và lựa chọn mô hình dữ liệu bảng phù hợp có thể được tóm tắt ở hình sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button