Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Lựa chọn mô hình – OLS, FE vs RE

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG DỮ LIỆU BẢNG Bên cạnh ước lượng thô OLS, để ước lượng dữ liệu bảng chúng ta lần lượt đã tìm hiểu qua 2 mô hình khác đó là mô hình tác động cố định (FE) và mô hình tác động ngẫu nhiên (RE). Câu hỏi đặt ra là ước lượng (hoặc mô hình) nào là phù hợp sử dụng Pooled OLS, FE hay RE? Xem thêm các bài phát hiện, xử lý các khuyết tật của mô hình hồi quy Quá trình hồi quy và lựa chọn mô hình dữ liệu bảng phù hợp có thể được tóm tắt ở hình sau: …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button